I. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. Преди да платите за самата Стока имате право на преглед и тест.

В случай, че установите увреждания по пратката в момент на приемане на Стоката се свържете със служител на hitoferti.com на тел: 0878 999 679. ХитОферти не носи отговорност за уреди които не са проверени пред служител на куриерската фирма.

Стоките от Клас А и В са с 24 месеца гаранция! Стоките от Клас С са с 6 месеца гаранция.

Следните категории стоки не са обект на гаранция:

Батерии на всякакъв вид устройства;
Аксесоари от всякакъв вид;
Уреди закупени за професионални цели.

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранцията покрива дефекти, възникнали по време на гаранционния срок поради некачествена изработка или вложени некачествени материали. Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/ фактура .

III. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Гаранцията се прекратява при следните условия и дефекти, причинени в резултат на:

Токови удари;
Повреди, причинени от неправилна инсталация или неправилно включване към електрическата мрежа;
Пожар, земетресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие;
Отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, т.е. използване на неизправна ел. инсталация;
Прах, пясък, кал, влага, вредители и други замърсители;
Дефекти, причинени от неправилен транспорт;
Ремонти, извършени от лица, неоторизирани от hitoferti.com;
Скъсана или нарушена маркировка (Гаранционна лепенка и/или стикер със сериен номер);
Случаите на модификация или използването на изделието за цели, различни от предназначението му;
Повреди, причинени от други компоненти, периферия и експлоатация в неправилна среда;
Устройства с липсваща пълна окомплектовка, гаранционна карта или описание на дефект;
Неизвършена профилактика (почистването) на уреда през гаранционния срок.
Софтуерните проблеми и профилактика не са предмет на гаранционно обслужване и услугите, свързани с тях, се заплащат.

При транспортиране на продукти рисковете по доставката на продукта до сервиза и обратно са за сметка на Купувача.

В случай че бъде отказана гаранцията поради гореизброените причини и нарушаване на гаранционните условия или не бъде открит дефект в уреда, Купувачът следва заплати всички направени разходи от търговеца като разходи по транспорта, както и такса за диагностиката на уреда, направена в сервиза, в размер 40 лв. с ДДС.

IV. РЕКЛАМАЦИЯ. ЗАЯВКА ЗА БЕЗПЛАТНО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Преди да изпрати чрез куриер определена Стока, която е обект на рекламация, Купувачът задължително се обажда на посочените телефони за контакт. Търговецът указва начина, по който ще им бъде предоставена Стоката с рекламация.

В случай на рекламация Купувачът трябва писмено да опише какъв е дефектът или какво представлява дефектът, или кога и как се проявява. Текстът е в свободна форма, като трябва задължително в него да е написана марката, моделът и серийният номер (ако има такъв). Купувачът трябва да напише своите имена, телефон за контакти и дата, като след това се подписва.

Ако уредът се намира извън България в момента на гаранционното събитие, той трябва да се изпрати до търговеца в България за предоставяне на безплатната гаранционна услуга за сметка на Купувача. Уредът се връща само на посочен адрес в България.

Случаи, в които няма да се приемат уреди за ремонт:

Ако уредът не е почистен, по и във уреда има остатъци, мазнини или други замърсяващи наслагвания;
Ако в уреда има наличие на инсекти, хлебарки или други живи / неживи елементи, застрашаващи живота и здравето на приемащия гаранционната техника.
Ремонт и замяна на уред

Ако правото за предоставяне на гаранция е основателно, Продавачът решава по какъв начин трябва да бъдат отстранен дефектът дали чрез ремонт, или чрез смяна с равностоен или близък по цена уред.

Търговецът не е длъжен да предава старите резервни части, да ги представя, да дава обяснение какъв е бил ремонтът и др., в случай че ремонтът е извършен изцяло за негова сметка.

Други:

При връщане на уред от Продавача, в случай че Купувачът не може да бъде открит на посочения от него телефон или открит на посочения от него адрес от страна на куриера – Продавачът не носи отговорност, а направените допълнителни разходи за връщането на съответния уред ще бъдат за сметка на Купувача.

Ако Купувачът не бъде открит от куриера или не вземе Стоката си от офиса на куриера, то търговецът си запазва правото в този случай да изостави уреда в офиса на куриера, без да дължи впоследствие каквото и да било обезщетение на Купувача. Куриерът ще постъпи с непотърсената Стока съгласно неговите правила.

Стоки с рекламация Продавачът съхранява до 30 дни след датата на получаването им от клиента.

Продавачът не дължи на Купувача обезщетение за пропуснати ползи, за периода, в който уредът е бил на сервиз, или други обезщетения.

Търговецът не предоставя оборотни уреди на Купувача за времето, в което даден уред се намира в сервиз.

Тази гаранция не ограничава правата на потребителя съобразно Закона за защита на потребителите.